top of page
Ciasteczka cookies

Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Polityka prywatności i plików cookies

Dziękujemy Ci za dotychczasowe zaufanie, którym nas obdarzyłeś. Kierując się Twoim dobrem oraz zapisami Rozporządzeniea Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”) przygotowaliśmy niniejszą Politykę prywatności. Przepisy powyższe mają wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych, które świadczymy na serwisach internetowych pod adresami: www.stollsilesia.pl, www.stoll.sklep.pl (dalej „Serwis”). W związku z nimi nałożono na nas dodatkowe obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie z powyżej wymienionych serwisów.

Dbając o ochronę Twoich danych osobowych, stosujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Ci poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

Pragniemy poinformować Cię, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Podczas korzystania z Serwisu w Państwa urządzeniu mogą być również umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów, w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Instagram oraz Google+ w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

I. Słowniczek

cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,

log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie, adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),

protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

II. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Stollimpex s.c. Stolecka Róża, Małecka Beata, z siedzibą w Mikołowie 43-190,  ul. Żwirki i Wigury 37a. W razie pytań dotyczących polityki prywatności i ochrony Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami mailowo pod specjalnym adresem: rodo@stollsilesia.pl

oraz numer telefonu: 32 226 25 77

III. Gromadzenie danych

W zakresie korzystania z Serwisu, przechowujemy Twoje zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;

 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;

 • nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;

 • czasu nadejścia zapytania;

 • pierwszego wiersza żądania http;

 • kodu odpowiedzi http;

 • liczby wysłanych przez serwer danych;

 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;

 • informacji o przeglądarce Użytkownika;

 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu. Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:​

 • zarządzania Serwisem;

 • stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;

W zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu możesz jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:​

 • imię i nazwisko;

 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail);

 • numer telefonu;

 • adres i nazwa firmy;

 • treść wiadomości kontaktowej.

Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają (np. obsłużenie zamówienia publikacji)​

IV. Przetwarzanie danych osobowych

Twoje dane zebrane za pośrednictwem Serwisu mogą być wykorzystane w celu optymalizacji zawartości Serwisu do Twoich potrzeb oraz w celu udzielenia Ci odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytanie. Dane osobowe nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym oraz państwom trzecim. Mogą one być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym. Twoje dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które wyraziłeś zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego utrzymania kontaktu z Tobą i obsłużenia zadania. Szczegóły określają odpowiednie klauzule znajdujące się pod konkretnymi formularzami.

 

Twoje prawa w zakresie procesu przetwarzania danych:

 • masz dostęp do danych;

 • możesz sprostować dane;

 • usunąć je lub ograniczyć przetwarzanie;

 • wnieść sprzeciw co do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych ;

 • wnieść skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

V. Wykorzystanie plików cookies

Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystujemy w celu:

 • ułatwienia korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;

 • późniejszego kontaktu z Tobą w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały one zapisane;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób wszyscy Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia nam ulepszanie ich zawartości;

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb;

W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • „sesyjne” - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkowników do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

 • „stałe” - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkowników;

 • „wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 • „niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;

 • „funkcjonalne” - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkowników ustawień i personalizację interfejsu Użytkowników;

 • „własne” - zamieszczane przez Serwis;

 • „zewnętrzne” - pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;

Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkowników. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Powinieneś sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

Dziękujemy za zapoznanie się z treścią dokumentu.

bottom of page